1.Rouchovany B
2.
AERO
3.
Pyšel
4.
Lipník B
5.
Lesonice B
6.
Ocmanice
7.
Kralice
8.
Třebenice B
9.
Hodov
10.
Koněšín B
11.

12.

13.

14.

 

FC Kralice nad Oslavou

 

Historie klubu

Historie fotbalu      

První zmínky o kopané v Kralicích pocházejí z dvacátých let 20. století. Tehdy parta nadšenců proháněla míč na Pecenově - části Kralic, kde bývala obecní skládka. Dalším místem pro kopanou byly louky u Vybíralových, zde však hráči museli počkat až se sklidí úroda. Dále se pak kopaná hrála na Šabatově louce.

Oddíl kopané byl založen 5. srpna 1932 ve 20 hodin na schůzi nadšenců kopané v hostinci u paní Široké. U zrodu kopané v Kralicích byli Václav Svoboda, František Brabec, Vincenc Minařík, Jan Nevrtal, Karel Franěk, Josef Široký, Karel Turek, Bohuš Karas, František Hlouch a další.

Prvními funkcionáři klubu byli obuvník Jindřich Kratochvíl - předseda klubu, obuvník Jindřich Kratochvíl - místopředseda klubu a státní zaměstnanec František Musil - jednatel. Začátkem třicátých let začala hospodářská krize a s ní se objevila nezaměstnanost, počátky existence klubu tedy nebyly právě snadné. Na svoji činnost si fotbalisté museli vydělat. Hlavním zdrojem příjmu bylo pořádání divadelních představení a tanečních zábav, ty se konaly v hostinci u Chmelků.
rok 1956     

Klub měl při svém založení přes čtyřicet členů, od počátku jsou v Kralicích fotbalová mužstva dvě. Po založení klubu byl požádán obecní úřad o přidělení pozemku na vybudování hřiště. Obec přiřadila pozemek ve Chmelencích za roční poplatek 100 Kčs. Ještě roku 1932 se zde začíná hrát kopaná, od roku 1933 se hrají mistrovské zápasy v rámci Bradovy západomoravské župy v Brně. Mužstvo je zařazeno do III. třídy, později hraje i ve II. třídě. Na zápasy chodilo hojně fanoušků, 200 diváků nebylo vzácností. V roce 1945 bylo hřiště upraveno, další úpravy proběhly v letech 1951-1954, 1966-1967 a roku 1989 bylo hřiště oploceno.

Dne 19. dubna 1991 došlo k ukončení činnosti dosavadní TJ Sokol Kralice, kam mužstvo patřilo od roku 1949. Členové přešli buď k TJ Sokol /ČOS/ nebo k nově založené TJFC Kralice n. Oslavou /ČSTV/, která je pokračovatelkou práce SK Kralice. V roce 2002 má naše tělovýchovná jednota 140 členů.

fotbal
 
 fotbal

Z brožury o fotbale     

Zmínky o kopané v naší obci pocházejí již z dvacátých let minulého století. Za první republiky parta nadšenců proháněla míč na Pecenově, kde bývala obecní skládka. Dalším místem, kde se kopaná hrála, byly louky u Vybíralových. Zde však museli hráči počkat, až se sklidí úroda. Odtud máme první snímek z roku 1930. Dále se pak kopaná hrála na Šabatově louce pod Chytkovými. Dne 5.srpna 1932 se konala v hostinci u Široků ustavující schůze sportovního klubu v Kralicích a tím začala slavná éra kopané v naší obci. U zrodu kopané stáli Václav Svoboda, František Brabec, Vincenc Minařík, Jan Nevrtal, Karel Franěk, Josef Široký, Karel Turek, Bohuš Karas, František Hlouch, a další. První funkcionáři klubu byli Jaroslav Vytiska pekař - předseda klubu, Jindřich Kratochvíl obuvník - místopředseda a František Musil státní zaměstnanec - jednatel.

Začátky klubu nebyly lehké, počátkem třicátých let za první republiky začala hospodářská krize a tím doba nezaměstnanosti.Proto můžeme dnes obdivovat nadšení těchto zakladatelů. Na svoji činnost si museli vydělat a v mnoha případech i sáhnout do vlastní kapsy. Hlavním zdrojem příjmů bylo pořádání divadel, tanečních zábav, které se pořádaly v hostinci u Chmelků. Hráči i ostatní členové klubu platili měsíční členský příspěvek ve výši 1Kčs. Klub měl při svém založení přes čtyřicet členů. Po založení klubu byl požádán obecní úřad v Kralicích o přidělení obecního pozemku na vybudování hřiště. Obec přidělila klubu pozemek ve Chmelencích za roční poplatek 100 Kč.

Na tomto hřišti se začíná hrát kopaná již v roce 1932 a to přátelské zápasy. Hned od začátku měl klub dvě mužstva. Od roku 1933 se hrají již mistrovské zápasy v rámci Bradovy západomoravské župy v Brně. Mužstvo hraje ve III. třídě a dále pak ve II. třídě mistrovství s kluby zvučných jmen jako Ivančice, Zbýšov, Hrotovice atd.. K zápasům se chodilo pěšky nebo na kole. Klub měl i mužstvo dorostu, což bylo vzácností. Zápasy navštěvovalo hojně příznivců, byly zápasy na které přišlo i přes dvěstě diváků. Dne 10.května 1934 byla dokončena úprava hřiště ve Chmelencích. V roce 1935 hřiště prodlouženo o 10 metrů na obou stranách. V roce 1945 bylo hřiště upravováno firmou Pozistav Praha, která prováděla rozšíření Kralického nádraží. V tomto roce pořádal SK společně se SOKOLEM v sokolovně vinobraní. Od roku 1949 hrají fotbalisté pod novým názvem a to SOKOL Kralice. Dne 6.září 1950 podepsali zástupci sokola (Černý,Rufeisenová) a SK (Fr. Pálenský, St. Matoušek) slučovací protokol obou jednot. Dne 18.dubna 1951 uspořádal AVNF (akční výbor národní fronty) v Kralicích aktiv o sjednocení tělovýchovy v naší obci za účasti všech složek NF v obci. V září 1951 se začalo s úpravou hřiště za sokolovnou. Termín se však odložil až na květen 1952. Práci provádělaí strojní stanice v Třebíči.. Náklady činily 95 000 Kčs. Po zřízení okresu ve Velké Bíteši v padesátých letech hrála naše mužstva v soutěžích tohoto okresu. Po zrušení okresu Velká Bíteš hrají naše mužstva na okresu Třebíč až do dnešní doby. V roce 1953 přerušilo naše mužstvo soutěž pro neshodu SOV-ČSTV ve Velké Bíteši. V roce 153 byla dokončena úprava hřiště. V roce 1961 se pro nedostatek hráčů nehrála jarní část sezóny. V soutěži hráli jen žáci. Od podzimu se opět pokračovalo. V sezóně 1966/67 došlo k další úpravě hřiště, kterou provádělo JZD Březník , nákladem 7 940 Kčs . Částku uhradil MNV Kralice z příspěvku ONV Třebíč. Mistrovské zápasy se hrály na hřišti v Rapoticích. V roce 1969 bylo provedeno oplocení hřiště nákladem 22 479 Kčs z toho přispěl OV-ČSTV v Třebíči 10 000 Kčs. Zbytek půjčilo JZD Kralice. Práci provedlo Horácké autodružstvo v Mohelně. V roce 1974 byly zabudovány kovové branky. V roce 1981 byly zbudovány kovové zábrany za brankou směrem k sokolovně. V roce 1989 bylo brigádnicky nově oploceno hřiště. Materiál v hodnotě 27 000 Kčs zakoupil MNV Kralice.

Dne 19.dubna 1991 došlo k ukončení činnosti TJ SOKOL Kralice(ČSTV) a členové přešli buď k obnovené TJ SOKOL (ČOS) nebo k nově založené TJ FC (ČSTV), která je pokračovatelkou Sportovního klubu Kralice. Mezi TJ SOKOL a TJ FC byla podepsána smlouva o pronájmu hřiště a kabin k provozování sportovní činnosti.

V roce 2001 byla provedena další úprava hřiště nákladem 500 000 Kč.

Umístnění našeho I. mužstva v mistrovských soutěžích od roku 1964 do dnešní doby:
sezona
soutěž
umístění
64/65
III.třída
2.místo
65/66
III.třída
4.místo
66/67
III.třída
7.místo
67/68
III.třída
6.místo
68/69
III.třída
9.místo
69/70
III.třída
4.místo
70/71
III.třída
3.místo
71/72
III.třída
5.místo
72/73
III.třída
10.místo
73/74
IV.třída
2.místo
74/75
IV.třída
2.místo
75/76
IV.třída
3.místo
76/77
IV.třída
1.místo
77/78
III.třída
7.místo
78/79
III.třída
3.místo
79/80
III.třída
2.místo
80/81
III.třída
7.místo
81/82
III.třída
8.místo
82/83
III.třída
9.místo
83/84
III.třída
9.místo
84/85
III.třída
7.místo
85/86
III.třída
11.místo
86/87
IV.třída
1.místo
87/88
III.třída
12.místo
88/89
IV.třída
3.místo
89/90
IV.třída
2.místo
90/91
IV.třída
1.místo
91/92
III.třída
7.místo
92/93
III.třída
3.místo
93/94
III.třída
8.místo
94/95
III.třída
10.místo
95/96
III.třída
5.místo
96/97
III.třída
5.místo
97/98
III.třída
8.místo
98/99
III.třída
1.místo
99/00
II.třída
13.místo
00/01
III.třída
11.místo
01/02
??.třída
??.místo
02/03
III.třída
2.místo
03/04
??.třída
??.místo
04/05
III.třída
8.místo
05/06
III.třída
7.místo
06/07
III.třída
2.místo
07/08
III.třída
3.místo
08/09
III.třída
10.místo
09/10
III.třída
13. místo
10/11
IV.třída